Molntjänst och lokalt system

Välj rätt leverantör

Överväger du att byta kommunikationssystem? Ett byte till RapidReach är enkelt. Vi hjälper dig så att det blir en smidig och sömlös övergång.  Funderar du på:

  • om din nuvarande leverantör ger valuta för pengarna?
  • varför din nuvarande leverantörs prismodell leder till ökade kostnader?
  • hur ditt nuvarande system kommit att bli så krångligt och tidskrävande att hantera?

Byt då till RapidReach och spara både tid och pengar! Vill du veta mer, boka en demo med oss eller prova RapidReach gratis.

Larmsystem

Välj rätt kommunikationslösning

För att vara säker på att du väljer rätt larmsystem bör du överväga flera saker innan du bestämmer dig. När du utvärderar olika system och leverantörer, titta då inte enbart på vem som har den längsta listan med funktioner eller lägst pris. Säkerställ istället att systemet som du väljer uppfyller dina behov. Nedan ger vi dig några tips på saker att överväga.

Ofta eller sällan?

Om larmsystemet kommer att användas sällan, välj då ett larmsystem som är väldigt enkelt att använda och förstå. Annars kommer du att ha ett larmsystem som användarna inte förstår hur de ska använda den dagen en incident inträffar. Graden av användarvänlighet blir mer avgörande ju mer sällan systemet används.

För att en användare ska uppleva larmsystemet som lättanvänt måste all den funktionalitet som larmsystemet erbjuder kännas relevant, användbar och enkel att fhttps://www.rapidreach.de/einfach/örstå. En användare måste känna sig trygg med att använda systemet. Läs mer om hur enkelt RapidReach är att använda.

Du behöver även ta i beaktan hur många som ska kunna hantera att starta larm. Om du vill sänka inlärningströskeln för just larmaktivering, titta då närmare på  Notification Panel.

Everbridge

Är systemet säkert?

Informationssäkerhet har utan tvekan – och med all rätt – blivit en allt viktigare fråga. Larmsystemets autentiseringslösning måste kunna hålla obehöriga ute och dataöverföringar måste vara säkra och krypterade. Är systemet du använder säkert nog att anförtros ditt data? Lita inte enbart på leverantörens ord, utan ta själv reda på fakta, t ex genom att köra det här säkerhetstestet av SSL LABS.

En annan god indikator på att säkerhet värderas högt av leverantören är om larmsystemet genomgår regelbundna s.k. penetrationstester. Kolla med leverantören vad de har för testrutiner, och hur de arbetar för att kontinuerligt säkerställa säkerheten och upptäcka och åtgärda eventuella brister.

Inbyggda säkerhetsfunktioner, så som tvåfaktorsautentisering, lösenordsregler och möjlighet att göra egna säkerhetsinställningar, kan kanske anses vedertagna numera, men ska inte tas för givna. Säkerställ med leverantören att systemet du väljer uppfyller alla dina säkerhetskrav.

Everbridge
Everbridge

Känner du igen dig?

Vi får regelbundet förfrågningar från organisationer som redan har ett system från en annan leverantör. Gemensamt för många av dem är att deras kriskommunikationsprojekt har misslyckats, på grund av en allt för tidsödande implementation, komplicerad konfiguration och administration, eller för hög inlärningströskel för användarna. Flera år efter inköp har systemet fortfarande inte tagits i bruk. Men det måste inte vara på det viset. Undvik att hamna i samma situation genom att välja en kommunikationslösning som är enkel både att implementera och att använda.

Så här jobbar vi

RapidReach är designat för att vara enkelt att implementera, lätt att använda, och både praktiskt och säkert. RapidReach bevisar att ett och samma system kan uppfylla alla dessa krav samtidigt.

Enkelt att migrera och att komma igång

Vi hjälper dig att flytta över befintligt data och att komma igång med RapidReach. I de flesta fall tar det faktiskt inte mer än 3-4 timmar!

Betala enbart för det du använder

RapidReach bygger på en modulär design och prismodell. Vi tar fram en lösning som passar dina behov och du behöver inte betala för ”onödig” funktionalitet som du ändå inte använder.

Spara pengar och få ut mer värde

Kontakta vårt säljteam för att ta reda på hur mycket pengar ett systembyte till RapidReach kan spara åt dig. Vår erfarenhet är att vi i de flesta fall kan sänka kostnaderna avsevärt utan att behöva kompromissa på funktionalitet.

Om du vill komma i kontakt med oss, eller vill veta mer om vad vi erbjuder, klicka på “Kontakta oss” och fyll i dina uppgifter.

Intresserad av att få veta mer om RapidReach?

Boka en demo