Desktop Alert​

Desktop Alert är ett RapidReach-tillägg som leverera meddelanden direkt till datorerna i ert nätverk. Du kan snabbt och enkelt nå ut till alla eller en specifik grupp av personer eller datorer. Meddelandet visas automatiskt upp på mottagarnas skärmar och om du vill ha en kvittens kan mottagaren enkelt kvittera genom ett klick på skärmen.

Hur fungerar Desktop Alert?

Meddelandet levereras via en Desktop Alert-klient som installeras på datorn. Klientinstallation kan automatiseras och uppdateringar sköts också automatiskt. Mottagaren behöver inte själv installera eller uppgradera någon programvara.

När Desktop Alert tar emot ett meddelande visas det ovanpå det som finns på datorskärmen. För att säkerställa att meddelandet uppmärksammas kan det aviseras genom en ljudsignal (justerbar varaktighet och volym), eller automatiskt läsas upp via datorns högtalare. Meddelandet kan också levereras helt ljudlöst om ni föredrar det.

Det är enkelt att svara på meddelandet; endast ett klick på skärmen behövs. Mottagaren kan också ges möjlighet att se tidigare utskickade meddelanden.

Emergency Notification System

Snabbt

Desktop Alert kan informera tusentals individer eller datorer på bara några sekunder. Med hjälp av Desktop Alert kan du samtidigt nå upp till 50 000 mottagare. När ett stort antal datorer ska anslutas kan nätverkstrafik genom er brandvägg minimeras med hjälp av Desktop Alert Concentrator.

Säkert

All data överförs krypterat och säkert med TLS. Desktop Alert kan användas i byggnader med hög säkerhet, där användning av mobila enheter är förbjudet, eller i byggnader med dålig mobiltäckning.

Enkelt

Användaren behöver inte registrera desktop-appen och uppdateringar sköts automatiskt. Desktop Alert levererar meddelandena på skärmen, med eller utan ljud. Mottagaren kan enkelt svara på meddelandet genom att klicka på ett svarsalternativ.

Desktop Alert FAQ

  • I byggnader som lider av dålig mobiltelefontäckning.
  • I byggnader eller rum där användning av mobila enheter är förbjudet.
  • På interaktiva tavlor i mötesrum, föreläsningssalar, i klassrum m.m.

Desktop Alert kan användas i en mängd olika situationer, till exempel:

  • Nödkommunikation/varningar – vid terroristincident, transportstörningar, extrema väder m.m.
  • Systemavbrott – meddela specifika team eller användare vid driftavbrott och störningar
  • Varningar – informera och varna om säkerhetsöverträdelser,  bluff-e-post/sms

Meddelandet kan levereras med en ljudsignal (justerbar volym och varaktighet) eller läsas upp högt.

Lär dig mer

Ladda ner vårt datablad eller kontakta oss