Skolsäkerhet

Skolsäkerhet

För att säkerställa elevers och lärares säkerhet krävs en beredskap för att hantera olika typer av oförutsedda händelser som en skolattack då personer med vapen tar sig in på skolan eller att brand uppstår. Mindre allvarliga händelser som att lektioner behöver ställas in behöver också hanteras. Om kaos skall undvikas behövs både beredskap och redskap för att hantera dessa typer av händelser. RapidReach ger dig denna möjlighet.

Utrymning

Om hela eller delar av skolan behöver utrymmas krävs ett system för att utrymningen skall fungera.

 • Beroende på situation kanske enbart vissa byggnader eller delar av dem behöver utrymmas.
 • Om en person med vapen kommer in genom huvudingången så kanske inte utrymning skall ske den vägen.
 • I vissa lägen är det kanske bäst att elever och lärare låser in sig i klassrum.
 • Om brand uppstått i delar av byggnaden så kanske det också påverkar utrymningen.
 • Om elever inte kan lämna skolan på egen han behöver föräldrar kallas in för att hämta sina elever.
 • Det är också viktigt att kontrollera att elever och lärare är i säkerhet.

Med hjälp av RapidReach kan utrymningen hanteras på ett effektivt och säkert sätt. Med hjälp av lättinstallerade trådlösa högtalare kan vidutrymning rätt information ges på rätt plats. Med hjälp av SMS-utskick, uppringen eller App med kvittens kan föräldrar informeras och kontroll kan ske om elever är i säkerhet.

Fördelar med RapidReach

 • Kommunikationsprocessen snabbas upp avsevärt
 • Snabbare återkoppling från berörda personer
 • All personal får samma information
 • Skolledning och personal kan fokusera på andra brådskande uppgifter
 • Minskar risken för fel orsakade av mänskliga misstag

iStock_000022818232_Full

Hur fungerar det?

RapidReach ger möjlighet att informera och utrymma lokaler. För utrymning används trådlösa högtalare som kan kombinera i olika grupper. Högtalarna är trådlösa med batteridrift på över 24 timmar. Ingen kabeldragning krävs förutom strömförsörjning. Högtalarna kan kommunicera över mobile nät eller befintligt Wifi. Installation och konfigurering är mycket enkel.

Det finns dessutom möjlighet att informera nyckel person eller grupper av personer med hjälp av SMS, telefonsamtal eller larm App. Informationen kan kombineras med möjlighet att kvittera meddelanden. App finns tillgänglig för både iPhone och Android telefoner. Telefonen kan väckas upp från tyst läge. Information visas tydligt på skärm. Alla kommunikationshändelser registreras och dokumenteras.

RapidReach gör det möjligt att i förväg definiera meddelanden och grupper och att kombinera dessa till scenarion som kan startas snabbt från dator eller mobiltelefon. RapidReach är designat för att det skall var snabbt och lätt att informera.

Så här säger våra kunder

En telefonkedja är endast så stark som dess svagaste länk. Om du misslyckas med att nå nyckelpersoner längst upp i kedjan kommer i sin tur inte heller deras kontakter eller team att bli kontaktade. Det i sig självt är en krissituation. RapidReach löste det här för oss genom att kontakta personal parallellt, genom så många parallella samtal som våra antal linjer tillåter.

Försäkringsbolag, Storbritannien

Med hjälp av RapidReach har vi gjort testutringningar till våra beredskapsteam och simulerat en omdirigering av hela verksamheten och personalstyrkan till vår “hot-site”. Tack vare RapidReach går våra övningar bättre och mycket snabbare än tidigare. I en riktig krissituation skulle vi spara massor av tid och troligtvis också en hel del pengar.

Bank baserad i Storbritannien