Emergency Notification Service

RapidReach Emergency Notification Service, en säker och fullt redundant tjänst för kriskommunikation, låter dig snabbt och effektivt informera och mobilisera personerna på dina larmlistor.

Välj mellan Saas och On-Premise

Vår molntjänst RapidReach SaaS är tillgänglig dygnet runt var du än befinner dig – på jobbet, på vägen, hemma. I akuta situationer som vid brand, produktionsavbrott eller nätstörningar mobiliserar RapidReach snabbt beredskapsteam och experter. Du behöver inte lägga värdefull tid på att arbeta dig igenom samtalslistor.

Om du vill hantera ditt data lokalt väljer du vår on-premise-lösning. Då installeras ditt RapidReach-system lokalt bakom din brandvägg. Ett lokalt RapidReach-system fungerar helt autonomt utan något beroende av internet. För att läsa mer om RapidReach On-Premise, klicka här >>

Emergency Notification System
Emergency Message

Kommunikationskanaler

RapidReach kan kommunicera via ett flertal olika kanaler, så som telefon, SMS och e-mail, personsökare, fax, appar på olika plattformar (iPhone & Android), datorskärmar (Windows), pekskärmar och högtalare.

Olika sätt att aktivera larm

Ett larm kan aktiveras på flera sätt. Det vanligaste sättet att aktivera larm i RapidReach är från vår webbklient eller vår mobilanpassade webbsida. Men du kan även aktivera larm via telefon, mail, pekskärm eller en larmknapp (s.k. ”panic button” i en smartphone eller i en klocka, eller som monterats på vägg).

Automatiserade larm kan startas med anrop från API, PLC, OPC eller SNMP.

Med RapidReach kan du aktivera fördefinierade larm – s.k. scenarion – där allt är valt och konfigurerat i förväg.

Du kan också sätta ihop ett larm på stående fot. Du väljer då ut larmmeddelande, mottagarlistor och på vilka kontaktvägar personerna ska kontaktas, innan du aktiverar larmet.
De flesta aktiveringsalternativ som nämns nedan förutsätter att du har fördefinierat dina larm. Vissa av alternativen tillåter att du ändrar larmmeddelandet innan larmet aktiveras.

Larmsystem
Emergency Notification App

App för larmmeddelanden

RapidReach SmartPhone Alert är en larm-app för iPhone och Android, både mobiltelefoner och surfplattor. Med SmartPhone Alert kan mottagaren ta emot larmmeddelanden som levereras direkt på skärmen, antingen tyst eller med ljud.

Larmmeddelandet kan också automatiskt läsas upp högt av appen via högtalaren. Larmet syns tydligt på skärmen och mottagaren kan enkelt kvittera meddelandet genom att trycka på en svarsknapp i appen.

Tidigare mottagna larm och kvittenser kan sparas i appen.
För att läsa mer om Smartphone Alert klicka här >>

Emergency Message

Röstsamtal

Röstsamtal är fortfarande ett effektivt sätt att nå människor  vid en incident. Ett SMS kan lätt missas, men ett samtal är svårare att ignorera. Under ett röstsamtal kan RapidReach dessutom registrera mottagarens kvittens direkt, så att du får återkoppling direkt på att meddelandet har levererats. Du kan välja att kontakta både mobiltelefoner och fasta telefoner.

Mobilisering och bemanning går snabbare om du har alternativa kontaktvägar att nå personer på, och ersättningspersonal att kontakta om det behövs. RapidReach sköter prioriteringen av olika kontaktnummer, gör omförsök vid upptaget eller inget svar, och kontaktar personer i dina reservlistor när det behövs.

Du kan använda en text-till-tal-röst eller egeninspelade meddelanden för dina röstsamtal.

Om du vill registrera kvittenser när meddelanden tas emot kan du anpassa kvittensalternativen till dina olika meddelanden. Kvittensalternativen spelas upp för mottagaren som väljer kvittens via telefonens knappsats.

Textmeddelanden

Textmeddelanden kan levereras som SMS via publika mobilnät, eller som mail. Detta är ett bekvämt sätt att informera människor på utan att de störs, och lämpar sig för icke-akuta meddelanden. Mottagaren bestämmer själv när meddelandet ska läsas.

Om du vill ha en kvittens kan mottagaren antingen kvittera genom att svara på meddelandet, eller genom att klicka på en länk som öppnar en webbsida med svarsknappar.

SMS och mail är användbart för att sprida icke-brådskande information. Om du behöver varna människor eller få deras omedelbara uppmärksamhet finns det bättre sätt att kommunicera på. Om du behöver snabb återkoppling från mottagarna är telefonsamtal, Smartphone Alert eller Desktop Alert mer effektivt.

Mass notification text message

Desktop App

RapidReach Desktop Alert levererar larmmeddelanden direkt till stationära och bärbara datorer, via en lokalt installerad app. När Desktop Alert-appen tar emot ett larmmeddelande visas det automatiskt överst på skärmen. Meddelandet kan levereras tyst eller tillsammans med en larmsignal (volym och längd är justerbar), eller läsas upp högt via datorns högtalare.

Distributionen och installationen av Desktop Alert-appen brukar vanligtvis automatiseras av kundens IT-team. Användarna behöver då inte själva installera eller konfigurera appen.

Om du använder Desktop Alert tillsammans med vår molntjänst RapidReach SaaS körs Desktop Alert-apparna vanligtvis innanför er brandvägg, och kommunicerar med RapidReach utanför brandväggen. För att minimera trafiken genom brandväggen installeras en s.k. koncentrator inuti brandväggen. Koncentratorn hanterar alla anslutningar till Desktop Alert-apparna och effektiviserar kommunikationen med RapidReach SaaS.

Läs mer om Desktop Alert här >>

Högtalare

I RapidReach-portföljen ingår ett smart trådlöst högtalarsystem, Speaker Alert. Högtalarna kan leverera både en larmsignal (volym och längd är justerbara) och läsa upp larmmeddelandet högt.

Ljudnivån som högtalarna levererar larmet på är 105dB på 1 meters avstånd. Det innebär att en enda högtalare kan täcka in flera lokaler i samma byggnad.

Vi har även en högtalarmodell med ljussignal som ger en visuell avisering tillsammans med ljudsignal.

Vi erbjuder högtalarmodeller för inom- och utomhusbruk.
Högtalarna kräver ingen kabeldragning eller dyra installationer. Högtalarna levereras med en strömkabel som du stoppar i ett vanligt eluttag.

Högtalarna klarar strömavbrott upp till 24 timmar tack vare ett inbyggt batteri.

Läs mer om Speaker Alert här >>

Alarm Panel

Notification Panel

Notification Panel används oftast för aktivering av larm, men kan även ta emot larm. Notification Panel består av pekskärmar som alltid är igång. Du behöver inte starta något program eller logga in – Notification Panel är alltid redo att användas.

Varje pekskärm kan konfigureras så att den endast visar aktiveringsknappar för utvalda relevanta larm. Det går att skicka ut fördefinierade larmmeddelanden, eller genom knappval och fritext sätta ihop ett meddelande innan larmet startas.

Notification Panel kan även ta emot och visa upp larm direkt på pekskärmen. Larmmeddelandet kan levereras med en larmsignal och läsas upp högt via skärmens högtalare.

Perskärmarna är 10” stora.

Läs mer om Notification Panel här >>

Via webben eller telefonen

Det vanligaste sättet att aktivera larm i RapidReach är via webbläsaren, antingen på datorn via vår ordinarie webbklient, eller på mobiltelefonen. För just mobiltelefoner har vi en nedbantad webbsida, designad för smartphones och enkel larmaktivering. Både vår ordinarie webbklient och vår mobilanpassade sida passar väl för aktivering av fördefinierade larm (”scenarion”) och larm som du sätter ihop på stående fot.

Aktivering av larm via telefonsamtal är ett annat alternativ, som dessutom gör dig helt oberoende av tillgång till internet. Telefonaktivering passar dig som kan fördefiniera alla dina larm och som vill kunna säkerställa att larm kan gå ut även när nätet går ner. Larm som konfigureras för telefonaktivering kan alltid startas även via webben.

Panikknapp

Aktivering via larmknapp (s.k. panic button).

Läs mer om aktivering via larmknapp här >>

API

RapidReach API låter externa system aktivera larm via ett WEB Service API (Application Programming Interface).
RapidReach API har stöd för att:

PLC

Om befintliga kontroll- eller övervakningsystem ska kunna starta larm kan RapidReach PLC användas. Genom RapidReach PLC kan externa system aktivera fördefinierade larm i RapidReach. Larm triggas genom att det externa systemet skickar in en elektronisk signal på en given ingång i en PLC-enhet.

PLC-enheten har 14 ingångar vilka var och en konfigureras att starta ett givet fördefinierat larm i RapidReach. PLC-enheten kan utökas med fler ingångar (16 ingångar per utbyggnadskort).

OPC

OPC används för kommunikation inom kontroll- och processystem. Med RapidReach OPC kan RapidReach agera som en OPC-klient, och därigenom ge OPC-servrar möjlighet att aktivera fördefinierade larm i RapidReach. Olika typer av event kan trigga olika typer av larm, små eller stora.

RapidReach OPC kan aktivt scanna ett antal OPC-servrar för att läsa av status på fördefinierade objekt. Ett aktiverat objekt triggar ett webbanrop om att starta ett specifikt larm i RapidReach.

SNMP

RapidReach kan lyssna efter specifika SNMP-traps och dessa SNMP-traps kan i sin tur användas till att aktivera fördefinierade larm i RapidReach. Den här funktionen finns endast tillgänglig för lokalt installerade RapidReach-system (On-Premise).