Verksamhetsområden

RapidReach används som kommunikationslösning inom bl. a.  katastrofhantering, kontinuitetsplanering, kundservice, ensamarbete, verksamhetsstyrning och första hjälpen-insatser.

Våra kunder finns inom många olika verksamhetsområden, så som sjukvård, bank- och finans, kemi- gas- och oljeindustrin, myndigheter, produktion, hamn- och transportverksamhet, IT-support, kärnkraft och flygindustri, för att nämna några.

Sjukvård

RapidReach används inom sjukvården för att:

Vid höjt beredskapsläge, som t. ex. under en pandemi som COVID-19, är det avgörande att all berörd personal hålls underrättade om läget, och får uppdaterad information kontinuerligt. RapidReach är designat för kritiska lägen där pålitlig, tydlig och spårbar kommunikation är ett måste.

Kontakta oss för mer information eller om du vill testa RapidReach gratis.

Kemi-, gas- och oljeindustrin

Agera och hantera akuta lägen snabbt och effektivt med RapidReach! RapidReach hjälper dig både att rädda liv och tillgångar, och att spara tid och pengar.

RapidReach hjälper dig att:

Fördelar med RapidReach:

Statlig och militär verksamhet​

RapidReach erbjuder en säker, stabil och enkel metod för kriskommunikation inom statlig och militär verksamhet. RapidReach förenklar administrationen och kallar snabbt in personal och beredskapsteam när situationen kräver det.

Med RapidReach kan du:

Fördelar med RapidReach:

Tillverkning

RapidReach erbjuder en säkert, pålitligt och enkelt kommunikationssystem för tillverkningssektorn. RapidReach förenklar administrationen och kallar snabbt in team för att hantera störningar i produktionen. RapidReach kan även snabbt och effektivt informera underleverantörer eller hantera återkallningar av produkter.

Med RapidReach kan du:

Fördelar med RapidReach:

Transport

RapidReach erbjuder en säker, stabil och enkel metod för kriskommunikation inom transportsektorn. RapidReach förenklar administrationen och hjälper dig att snabbt mobilisera personal, och förmedlar effektivt information till alla berörda parter om det uppstår störningar i verksamheten.

Med hjälp av RapidReach kan du:

Fördelar med RapidReach:

Bank och finansverksamhet

RapidReach är det optimala verktyget för all typ av kommunikation inom kontinuitetsplanering, både under och efter en incident. RapidReach är enkelt och rättframt att använda och hjälper er att återgå till normal verksamhet så snabbt som möjligt.

RapidReach hjälper dig att:

Räddningstjänst

RapidReach erbjuder en säker, stabil och enkel metod för att mobilisera personal. RapidReach förenklar administrationen och hjälper dig att snabbt kalla in specialteam och personal i beredskap.

Med RapidReach kan du:

Fördelar med RapidReach:

Telekommunikation​

Mass notification system

RapidReach erbjuder ett säkert, pålitligt och enkelt kommunikationsverktyg för telekomsektorn. RapidReach förenklar administrationen och mobiliserar snabbt personal när det behövs.

Med RapidReach kan du:

Fördelar med RapidReach:

Offentlig sektor

RapidReach erbjuder ett säkert, pålitligt och enkelt kommunikationsverktyg för all typ av verksamhet inom offentlig sektor. RapidReach förenklar din administration och hjälper dig att snabbt mobiliserar personal och kommunicera ut viktig information när situationen kräver det.

Med RapidReach kan du:

Fördelar med RapidReach:

Tjänstesektorn

Låt RapidReach hjälpa dig att skydda och informera allmänheten och få kontroll på informationsflödet. Kontakta beredskapspersonal, operativa team och transportenheter. Uppdatera beslutsfattande politiker om lägesstatus och informera allmänheten om incidenter och avbrott.

Mobilisera personal för att hantera incidenter

Snöröjning och halkbekämpning

Informera allmänheten

Utbildningssektorn

RapidReach är ett säkert, pålitligt och enkelt verktyg för all typ av brådskande kommunikation inom skola och utbildning. RapidReach förenklar administrationen och hjälper dig att snabbt mobiliserar personal och kommunicera ut viktig information.

Med hjälp av RapidReach kan du:

Fördelar med RapidReach:

IT-support

Många av dagens verksamheter måste fungera dygnet runt utan avbrott. ”Just-in-time”-produktion och en IT-beroende värld kräver att systemfel avhjälps direkt, och att avbrott hanteras konsekvent och organiserat, vare sig de är planerade eller oväntade. RapidReach erbjuder er ett gemensamt kommunikationsverktyg så att ni kan hantera alla era incidenter konsekvent, oberoende av applikation eller plattformar. Integrera RapidReach som en del av er händelsehantering för att effektivisera era processer!

Med RapidReach Helpdesk och CRM kan du:

Många av dagens verksamheter måste fungera dygnet runt utan avbrott. ”Just-in-time”-produktion och en IT-beroende värld kräver att systemfel avhjälps direkt, och att avbrott hanteras konsekvent och organiserat, vare sig de är planerade eller oväntade. RapidReach erbjuder er ett gemensamt kommunikationsverktyg så att ni kan hantera alla era incidenter konsekvent, oberoende av applikation eller plattformar. Integrera RapidReach som en del av er händelsehantering för att effektivisera era processer!