Tilläggsfunktioner

RapidReach bygger på en flexibel design och grundkonfigurationen går enkelt att utöka med fler funktioner, t. ex. Collaboration, Recipient WEB Portal, GIS-stöd och API:er mot andra system. Lokalt installerade RapidReach-system kan utöver funktionerna ovan även byggas ut med stöd för fler utrustningstyper.

Samarbete och delad åtkomst

Collaboration

Underlätta och förenkla samarbete och informationsutbyte. Vårt tilläggspaket Collaboration inkluderar telefonmötesfunktion, en digital anslagstavla för publicering av dokument och länkar, samt en delad loggbok där du kan dokumentera status och händelseutveckling vid incidenter.

Recipient WEB Portal (RWP)

Recipient WEB Portal är till för mottagarna på dina larmlistor. Portalen ger dem tillgång till en egen webbsida där de kan uppdatera sina kontaktuppgifter och komma åt den gemensamma anslagstavlan och loggboken. Teamledare kan dessutom ges behörighet att uppdatera alla sina teammedlemmars kontaktuppgifter via portalen.

GeoCall

Med GeoCall kan du geokoda personerna på dina larmlistor i RapidReach, så att du kan rikta utskick till dem som befinner sig inom ett visst geografiskt område.

Aktivering och integration

Data Connection Platform (DCP)

Med Data Connection Platform kan du automatisera uppdateringen av larmlistorna i RapidReach, genom att automatisk importera kontaktuppgifter från ditt interna system.

Call-Out Engine (COE)

Gör det möjligt för dina befintliga system att skapa och aktivera utringningar via JSON.

RapidReach API

Gör det möjligt för dina befintliga system att aktivera fördefinierade utringningar (”scenarion”) via en DLL-fil eller JSON.

PLC Interface (PLC)

PLC Interface tillåter dina egna PLC-system att aktivera fördefinierade utringningar (”scenarion”) i RapidReach. Säljs tillsammans med en 14-ports PLC-enhet.

Utrustningsalternativ

De här tilläggen säljs endast tillsammans med lokalt installerade RapidReach-system, RapidReach ENS WEB Enterprise.