Larmsystem för kriskommunikation

RapidReach är ett larmsystem som hjälper dig att snabbt och enkelt nå din beredskapspersonal.

RapidReach larmsystem håller hög säkerhetsklass och är ISO 27001- och ISO 9001-ackrediterad.

RapidReach använder flera olika kommunikationskanaler för att snabbt nå ut med varningar och information.

Många kunder väljer vår molntjänst (SaaS) RapidReach Emergency Notification Service som garanterar hög säkerhet och full redundans, till låg kostnad och utan underhållskrav.

Tillämpningar för RapidReach larmsystem

RapidReach kan med sin breda och flexibla tillämpning användas som kommunikationslösning inom många olika områden, så som krisledning, business continuity, katastrofberedskap, vid ensamarbete och på ledningscentraler.

Våra kunder finns inom många olika verksamhetsområden, så som sjukvård, bank- och finans, kemiindustri, myndighetsverksamhet, produktion, hamnverksamhet, IT-support, kärnkraft och flygindustri, för att nämna några.

Många aktiveringsmöjligheter

Ett larm kan startas på flera olika sätt. Det vanligaste sättet att starta ett larm är manuellt via webbläsaren på datorn. Men det går även att starta larm via en mobilanpassad webbsida, genom telefonsamtal eller mail, via web service API, specialdesignade touchskärmar som alltid är uppkopplade, eller personlarm (via en app, klocka på armen eller väggmonterad larmknapp).

Bara ett telefonsamtal bort

Vårt supportteam och våra kundansvariga har lång och gedigen IT-erfarenhet. Allihop är anställda hos oss, vi använder inte inhyrd personal.

När du har frågor får du prata direkt med en kunnig person – du hamnar inte i ett anonymt kösystem i ett ärendehanteringssystem.

Vi är inte den typen av leverantör som försöker automatisera all kundtjänst på bekostnad av god service. Vi finns tillgängliga för våra kunder. Vi förstår värdet av att som kund få personlig och snabb service.

"Software is eating the World"

“Keep it simple” är svårare än man tror! I takt med att många system blir mer avancerade, sjunker graden av användarvänlighet och frustrationen hos användarna ökar. RapidReach däremot är designat för att vara enkelt både att använda och att implementera, i både stora och små organisationer.

Larmsystem används av förklarliga skäl inte så ofta. Det är därför extra viktigt att systemet är enkelt att förstå och använda, så att användarna känner sig trygga med att de vet hur man använder systemet, även om det går lång tid mellan tillfällena.

Köp inte ett system bara för att det ser bra ut på pappret. Och välj inte systemet med den längsta listan med funktioner. Välj istället det system som är tillräckligt enkelt för att ni ska lyckas implementera det i er organisation.

Vill du veta mer om RapidReach larmsystem?

Boka in en demo med oss