Business continuity

Business continuity

RapidReach hjälper er att upprätthålla eller så snart som möjligt återgå till ordinarie verksamhet efter en incident.

RapidReach hjälper dig att

  • Upprätthålla ordinarie verksamhet
  • Kalla in nyckelpersonal och business continuity-team
  • Uppdatera företagsledningen
  • Informera externa organisationer, kunder och leverantörer
  • Omlokalisera och upprätta verksamhet på er “hot site”

Fördelar med RapidReach

  • Kommunikationsprocessen snabbas upp avsevärt
  • Snabbare återkoppling från berörda personer
  • All personal får samma information
  • Operatörer kan fokusera på andra brådskande uppgifter
  • Minskar risken för fel orsakade av mänskliga misstag

System eller tjänst?

Vi erbjuder båda alternativen! Du kan antingen köpa ett RapidReach-system eller abonnera på vår RapidReach-tjänst. Om du är osäker på vad som passar dig bäst, besök vårt Resurscenter där vi hjälper dig att jämföra alternativen.

Så här säger våra kunder

En telefonkedja är endast så stark som dess svagaste länk. Om du misslyckas med att nå nyckelpersoner längst upp i kedjan kommer i sin tur inte heller deras kontakter eller team att bli kontaktade. Det i sig självt är en krissituation. RapidReach löste det här för oss genom att kontakta personal parallellt, genom så många parallella samtal som våra antal linjer tillåter.

Försäkringsbolag, Storbritannien

Med hjälp av RapidReach har vi gjort testutringningar till våra beredskapsteam och simulerat en omdirigering av hela verksamheten och personalstyrkan till vår “hot-site”. Tack vare RapidReach går våra övningar bättre och mycket snabbare än tidigare. I en riktig krissituation skulle vi spara massor av tid och troligtvis också en hel del pengar.

Bank baserad i Storbritannien