Militär verksamhet

Militär verksamhet

RapidReach är ett säkert, pålitligt och enkelt kommunikationsverktyg för all typ av militär verksamhet. RapidReach förenklar administrationen och kallar snabbt in och mobiliserar personal när situationen kräver det.

RapidReach hjälper dig att

 • Snabbt kontakta nyckelpersoner och beslutsfattare
 • Mobilisera militära enheter
 • Kontrollera och bevaka hela kommunikationskedjan
 • Upprätta och underhålla personaldatabasen
 • Testa och kvalitetssäkra verksamheten
 • Kontakta enskilda enheter eller göra massutringningar
 • Kontrollera vem som har åtkomst till systemet
 • Styra vem som har behörighet att ta emot meddelanden
 • Dokumentera vilka som har fått ett meddelande och vad de har svarat

Fördelar

 • Snabbare kommunikationsprocess – från utskick till mottagande
 • Snabbare respons och åtgärd
 • Enkelt att testa och verifiera alla kontaktlistor
 • All personal får samma information
 • Operatörer tillåts fokusera på andra brådskande uppgifter
 • Låg inlärningströskel