News

Kategori: Nyheter


19 09, 2018

RapidReach Speaker Alert (högtalarfunktion)

By |19 september 2018|Nyheter|

Vi har nu introducerat ett tillägg till RapidReach där det finns möjlighet att spela upp meddelanden i lokaler. Med Speaker Alert kan nu använda RapidReach som ett högtalarsystem för information påannonseringar eller för utlarming och inlarming. Högtalarna är mycket enkla att installera. Det krävs ingen installation med kablar och förstärkare. Varje högtalare är autonom och kommunicerar [...]

30 11, 2015

Har dammet efter EUs “Safe Harbour” beslut lagt sig?

By |30 november 2015|Nyheter|

... kanske det, men sårbarheten för kunder av USA baserade lösningsleverantörer är fortfarande ett bekymmer för många organisationer i Europa. Den 6 oktober slog EU: s högsta domstol fast att "Safe Harbour" avtal, som används av amerikanska företag för att överföra personuppgifter från Europa till USA, är ogiltig. Detta påverkar alla som är kunder hos ett [...]

30 11, 2015

Företag över hela världen är i högsta beredskap för att skärpa säkerheten efter dataintrång incidenter

By |30 november 2015|Nyheter|

Den senaste incidenten på Talk Talk har visat att hacka kan orsaka stora skador på företagen och kan fokuseras på att stjäla kundinformation för bedrägeri. Detta är en indikation på att en helt ny gräns har dykt upp i IT-säkerhet. Rapid Reach använder två nivåer av icke-e-mail baserade inloggningsuppgifter för att skydda åtkomsten till din [...]

10 12, 2014

RapidReach ENS WEB 2.3.4

By |10 december 2014|Nyheter|

Är säkerhet och dataskydd högsta prio för dig? Då kommer du att tycka att vår nya säkerhetsfunktion är högintressant. Från och med version 2.3.4 går det nämligen att aktivera tvåfaktors-autentisering i RapidReach. När denna funktion är påslagen måste användaren, utöver de vanliga inloggningsuppgifterna, ange en engångskod som hen får via SMS. Det finns [...]

16 10, 2014

RapidReach ENS WEB 2.3.3

By |16 oktober 2014|Nyheter|

I den här releasen har vi fokuserat på att ytterligare förstärka systemets säkerhet och förhindra obehörig åtkomst. Du kan nu begränsa åtkomsten till ditt konto genom att tillåta inloggning endast från kända IP-adresser. Denna begränsning i åtkomst går att definiera på användarnivå, så att inloggning från specifika IP-adresser krävs t.ex. enbart för en [...]

9 06, 2014

Utökade SMS-funktioner

By |9 juni 2014|Nyheter|

Allt fler kunder nyttjar RapidReach för massutskick av SMS och vi arbetar ständigt på att optimera funktionen. För de kunder som begär kvittenser av sina SMS-mottagare har vi nu introducerat möjligheten att registrera kvittenser via en webblänk, som ett alternativ till att skicka in sin kvittens via SMS. Länken genereras automatiskt och skickas [...]

10 02, 2014

RapidReach goes mobile

By |10 februari 2014|Nyheter|

Nu har vi släppt RapidReach Mobile Web! RapidReach Mobile Web ger dig ännu mer mobilitet, frihet och flexibilitet med ditt RapidReach-konto. Med RapidReach Mobile Web kan du starta utringningar snabbt och säkert direkt via din smartphone eller surfplatta, när som helts och var som helst. Via mobilsidan håller du dig sedan enkelt uppdaterad [...]