Alternativ till personsökare

Alternativ till personsökare

Personsökare och personsökningssystem håller på att bli en förlegad teknologi. Alternativa lösningar baserade på säkra Appar i mobiltelefon ersätter personsökningssystem. Fördelarna är uppenbara.

 • Inget behov av att investera och underhålla ett eget personsökningssystem
 • En enhet räcker, du behöver inte bära en extra enhet för larm
 • SmartPhone Alert stöder redan från början tvåvägskommunikation med kvittenser
 • Övervakning av enheter ger möjlighet till larm-meddelande om en enhet tappat kontakten med systemet.

RapidReach Smartphone Alert är ett alternativ till personsökare. Inom sekunder kan du nå så många du vill. Du kan enkelt och säker få kvittenser och du har full övervakning av dina enheter.

Säkert personsökningssystem

Allt data är krypterat och säkert sätt med TLS. Meddelanden går inte att avlyssna.

Hur fungerar det?

Notifieringar görs med hjälp av Smartphone Alert om installeras som en app. Vid registrering av enheten i ett RapidReach konto skickas ett SMS med nedladdningslänk av Appen ut till telefonen. Appen installeras och registreras. Uppgraderingar hanteras som vanliga Appar.

När Telefonen tar emot en notifiering visas meddelandet på skärmen. Meddelandet kan presenteras tyst, med ljudsignal eller läsas upp.

Användaren ser meddelandet på skärmen och kan kvittera meddelandet.

Användaren kan också ges möjlighet att se historiska meddelande.

Tillämpningar

Smartphone Alert används både som en ersättning för personsökare men också i nya tillämpningar:

 • Omedelbart kalla in trauma team eller krispersonal
 • Kalla säkerhetspersonal vid hotfulla situationer
 • Kalla in teknisk personal vid fel
 • Kalla in krisledningsorganisation

Används för:

 • utryckning
 • mobilisering (när personal behövs)
 • information

Om du vill komma i kontakt med oss eller om du vill höra mer om vad vi har att erbjuda, klicka på “Kontakta oss” till höger och fyll i formuläret.

Se hur det fungerar 

Produktinformation

page_bulletRapidReach SmartPhone Alert

contact_btn_eng

contact_placeholder_img

SÄLJ


SUPPORT