Professional - Enterprise - Options

Tilläggsoptioner

Vi erbjuder en mängd olika optioner, både för utökning av funktionalitet och för integrering med externa system.

Lokala system kan också utökas med stöd för ytterligare utrustningstyper.

Funktionalitet och åtkomst

page_bulletCollaboration

Publicera dokument på en delad anslagstavla och registrera status på incidenter i en loggbok. Via telefonkonferenser kan du enkelt koppla samman nyckelpersoner för vidare informationsutbyte.

page_bulletRecipient WEB portal (RWP)

Ge personerna på dina larmlistor ett eget webbgränssnitt där de kan uppdatera sina kontaktuppgifter och ta del av anslagstavlan och loggboken.

page_bulletGeoCall

Låter dig snabbt och enkelt göra utringningar baserade på geografiskt område.

Aktivering och integrering

page_bulletData Connection Platform (DCP)

Automatiserar import av data till RapidReach. Namn och kontaktuppgifter importeras utan manuellt arbete

page_bulletCall-Out Engine (COE)

Gör det möjligt för externa system att skapa och starta utringningar via textfiler.

page_bulletApplication Interface (API)

Låter externa system starta fördefinierade utringningar (s.k. scenarion) via textfiler.

page_bulletScenarion Engine (SE)

Låter externa system starta fördefinierade utringningar (s.k. scenarion) via en DLL-fil.

page_bulletPLC Interface (PLC)

Låter externa PLC-system starta fördefinierade utringningar (s.k. scenarion). Säljs med 14-portars PLC-enhet.

Utrustningstyper

De här tilläggsoptionerna säljs tillsammans med lokala systemlösningar så som RapidReach Enterprise eller RapidReach Professional.

Telefonlinjer
Stöd för upp till 480 linjer i ett system. Hantering av både utgående och inkommande samtal.

SMS och textpersonsökning
Skicka meddelanden till mobiltelefoner, PDA eller textpersonsökare. Mottagarna kan skicka svar tillbaks via mobiltelefon och PDA. Stöd för HTTP, TAP och UCP-protokoll.

E-mail
Skicka e-postmeddelanden via en SMTP-server. Mottagarna kan svara tillbaks via mail.

Personsökning
Skicka numeriska meddelanden till personsökare och hantera inkommande svar automatiskt.

Fax
Skicka enstaka fax eller gör massutskick.

Desktop Alert
Visa upp pop-up-meddelanden på datorskärmar, med möjlighet för mottagarna att kvittera meddelandet.