-Är dina larmlistor och procedurer för komplicerade?

Klicka här för att se hur du kan förenkla >>>

-Är ditt larmberedskap tillräckligt säker?

Klicka här för att förbättra din säkerhet >>>

-Fungerar er katastrof-beredskap?

Klicka här för en praktisk lösning >>> 

Hur det fungerar

Aktivera...
Du startar en utkallning snabbt och enkelt via telefon eller dator. Meddelandet skapar du lätt med hjälp av en text-till-tal-modul. Meddelandet kan sedan skickas till telefoner, personsökare, fax, e-post eller som ett SMS.

Följ upp...
RapidReach kontaktar personer på alternativa nummer när det behövs och söker efter ersättare om en person inte kan nås. Mottagarna bekräftar via telefon, SMS eller e-post att de har fått meddelandet. Du kan följa alla samtal och svar i realtid på webben eller via rapporter som skickas till dig som e-post eller fax.

Uppdatera…
Kontaktlistorna håller du uppdaterade genom att ladda upp namn och nummer från befintliga listor eller databaser. Detta kan göras antingen manuellt via en guide eller per automatik med hjälp av tilläggsoptioner.